AUDIO/LIVRO - HISTÓRIA da GALIZA 2 de 2. Antigo réxime e Idade contemporánea description. 21 HORAS, SÁBADO 8 FEVEREIRO 2020. Ouça Aqui. Extrato de duas entrevistas, unha sobre a Idade moderna do Reino da Galiza, co Francisco Carballo, e outra sobre a história galega após a invasión napoleónica e a posterior liquidación definitiva do reino galego, con Lourenzo Fernández Prieto.

AUDIO/LIVRO - HISTÓRIA da GALIZA 2 de 2. Antigo réxime e Idade contemporánea description. 21 HORAS, SÁBADO 8 FEVEREIRO 2020. Ouça Aqui.
Extrato de duas entrevistas, unha sobre a Idade moderna do Reino da Galiza, co Francisco Carballo, e outra sobre a história galega após a invasión napoleónica e a posterior liquidación definitiva do reino galego, con Lourenzo Fernández Prieto.

A Ouvir: Carregando ...